Contactgegevens

Kwispellezen

Snel contact opnemen

 

Veelgestelde vragen

Het kan natuurlijk zijn dat je vraag al vaker gesteld is en te vinden is op deze pagina. Kijk hieronder even of je vraag voorkomt.

Algemeen
Wat is Kwispellezen?
Kwispellezen biedt ondersteuning bij het lezen voor kinderen uit groep 3 en 4. Binnen dit project kunnen zij 1-op-1 voorlezen aan een speciaal opgeleide Therapie-hulphond. Het voorlezen aan de hond bezorgt de kinderen een succeservaring. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en de motivatie om te lezen, met als gevolg dat ook hun leesvaardigheid toeneemt.
Voor wie is Kwispellezen?
Kwispellezen is bedoeld voor kinderen uit groep 3 en 4 die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het (voor)lezen of bij het vergroten van het leesplezier. Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met lezen, kinderen die moeite hebben zich op het lezen te concentreren en kinderen die een sterke faalangst ervaren bij het hardop lezen in de klas.
Wie zijn de initiatiefnemers?
De initiatiefnemers van Kwispellezen zijn de Bibliotheek Midden-Brabant en Hulphond Nederland. In het voorjaar van 2017 lanceerden zij voor Kwispellezen een pilot project in de Bibliotheek Waalwijk.
Waarin onderscheidt Kwispellezen zich?
Kinderen, dieren, ouders en leerkrachten stellen allemaal hun vertrouwen in Kwispellezen. Daarom is de nodige deskundigheid en zorgvuldigheid aan de orde. De gecombineerde expertise van de Bibliotheek Midden-Brabant en Hulphond Nederland versterkt de constructie van Kwispellezen en is daarmee onderscheidend ten opzichte van andere initiatieven met voorleeshonden.
Welke honden worden ingezet voor Kwispellezen?
De honden die voor Kwispellezen worden ingezet, zijn door Hulphond Nederland opgeleide Therapie-hulphonden. Deze honden zijn speciaal opgeleid om met kinderen te werken. De hond is zodanig opgeleid dat externe prikkels hem weinig afleiden. Daarnaast voelt de hond goed aan welke mate van interactie tussen hem en het deelnemende kind prettig werkt.
Kan ik met mijn eigen hond onderdeel worden van Kwispellezen?
Voor Kwispellezen worden alleen honden ingezet die door Hulphond Nederland zijn opgeleid tot Therapie-hulphond. Deze honden zijn specifiek geselecteerd om voor dit project te worden ingezet. Het is dus niet mogelijk om met een eigen hond onderdeel te worden van Kwispellezen of onder deze naam zelf een activiteit te starten.
Is de methode Kwispellezen succesvol?
In 2017 vond een pilot project van Kwispellezen plaats in de Bibliotheek Waalwijk. De resultaten toonden aan dat Kwispellezen bijzonder effectief is. Ook in het buitenland zorgde voorlezen aan honden al voor bemoedigende resultaten. Voorafgaand aan Kwispellezen zijn de ervaringen met het voorlezen aan honden in het buitenland en op enkele plaatsen in Nederland bestudeerd. Op basis hiervan zijn de meest effectieve methoden beschreven en aanbevelingen gedaan voor de aanpak van Kwispellezen.
Voorleessessies
Waar vindt Kwispellezen plaats?
De voorleessessies vinden plaats in de bibliotheek. Er is daar een rustige ruimte ingericht voor het voorlezen. Kwispellezen wordt in verschillende bibliotheken in Nederland aangeboden. Bekijk de pagina 'Locaties' om te zien of deze methode ook al in jouw regio wordt aangeboden.
Wanneer en hoe lang zijn de voorleessessies?
Het programma bestaat uit acht individuele voorleessessies. Een sessie duurt 15 minuten en vindt één keer per week plaats, op afspraak.
Wie is er aanwezig tijdens een voorleessessie?
Bij elke voorleessessie is een speciaal opgeleide Therapie-hulphond en een begeleider van Hulphond Nederland aanwezig. Een bibliotheekmedewerker plant en organiseert de sessies, maar is niet aanwezig tijdens de voorleessessies zelf.
Wordt er ook voorgelezen in groepen?
Nee, de voorleessessies zijn altijd individueel.
Mijn bibliotheek wil ook graag Kwispellezen aanbieden. Hoe werkt dat?
Om Kwispellezen te kunnen aanbieden vanuit jouw bibliotheek, zijn een aantal zaken nodig. Ga naar de pagina 'Bibliotheken' voor meer informatie.
Aanmelden
Kan ik mijn kind zelf aanmelden voor Kwispellezen?
Nee, kinderen worden op basis van hun specifieke leesproblematiek door leerkrachten van de betrokken basisscholen aangemeld.
Ik ben een leerkracht en heb een leerling voor wie Kwispellezen geschikt zou zijn. Hoe kan ik hem/haar aanmelden?
Controleer eerst op de pagina ‘Locaties’ of Kwispellezen al in jouw bibliotheek wordt aangeboden. Zo ja, dan kun je de bibliotheek informeren dat je een leerling wilt aanmelden. Zo nee, dan vraag je of de bibliotheek Kwispellezen wil gaan aanbieden. Wanneer een bibliotheek voldoende aanmeldingen heeft verzameld, kan ze ervoor kiezen om met Kwispellezen te starten. Als leerkracht geef je het leesniveau en de leesvoorkeuren van de betreffende leerling door aan de bibliotheek. De bibliotheek neemt vervolgens contact op met de ouders/verzorgers van de leerling voor het inplannen van een afspraak.
Hoeveel kost Kwispellezen?
Kwispellezen wordt momenteel grotendeels financieel mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. Door haar bijdrage kunnen de kosten voor deelname aan Kwispellezen laag worden gehouden. Voor een serie van acht voorleessessies wordt aan de ouders een kleine bijdrage gevraagd.

Mis je een vraag of is jouw vraag niet genoeg beantwoordt? Stuur ons dan een e-mail of neem contact op.