Hulphond Nederland

Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag de helpende hand: de inzet van hulphonden voorkomt namelijk isolement en biedt nieuw perspectief. De stichting heeft ruim dertig jaar ervaring in het opleiden van hulphonden als steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook jongeren met gedrags- of psychische problemen, ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme en (licht) verstandelijke beperkingen zijn gebaat bij de inzet van hulphonden. De hulphonden worden met respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid door deskundige trainers. Zij zijn in staat de hulphond tot zeventig verschillende vaardigheden aan te leren. Voor meer informatie kun je terecht op hun website.

Kwispellezen is ontwikkeld door Hulphond Nederland en de Bibliotheek Midden-Brabant. Hulphond Nederland verzorgt de opleiding en inzet van de Therapie-hulphonden en de begeleiders.

De Bibliotheek Midden-Brabant

De Bibliotheek Midden-Brabant is met 16 vestigingen de grootste culturele instelling in haar werkgebied: de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek en Waalwijk. De stichting heeft circa 200 medewerkers die per jaar 1,3 miljoen bezoekers ontvangen. De Bibliotheek wil de wereld van mensen groter maken. Alle Midden-Brabanders verdienen namelijk de kans hun talenten te ontplooien en moeten optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij. Kennis en verhalen zijn daarbij essentieel. De Bibliotheek is hierin volop in beweging. Het is allang niet meer alleen een plek waar boeken uitgeleend worden. Zo biedt zij ook een podium en een werkplaats waar kennis en verhalen gedeeld en gecreëerd kunnen worden. Hierin wordt actief samengewerkt met allerlei partners uit de stad en regio. De Bibliotheek is niet alleen actief in haar vestigingen, maar ook op andere plekken, dichtbij de inwoners, zoals bijvoorbeeld op scholen en in wijkcentra. Voor meer informatie kun je terecht op hun website.

Van begin af aan is de Bibliotheek Midden-Brabant betrokken bij Kwispellezen. Als medeoprichter en ervaringsdeskundige is zij een voorbeeld voor andere deelnemende bibliotheken. Bovendien faciliteert zij het onderzoek naar de effecten van Kwispellezen.

De VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk. Deelnemers maken met hun mobiele telefoonnummer maandelijks kans op meer dan honderdduizend prijzen en hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed doel mee te spelen. Inmiddels spelen ruim 528.000 huishoudens mee voor 50 goede doelen en ruim 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland. Sinds 1998 is ruim 846 miljoen euro aan goede doelen geschonken.

Begin 2019 ontving Hulphond Nederland een donatie van de VriendenLoterij voor het project Kwispellezen. De deelnemers aan de VriendenLoterij maken het mogelijk dat de komende jaren honderden kinderen met een leesachterstand geholpen worden.