Veel basisschoolleerlingen hebben moeite met lezen of hebben er geen plezier in. Ze zijn vaak bang om hardop voor te lezen en fouten te maken. Ervaar je dit ook in de klas? Als leerkracht kun je leerlingen die moeite hebben met (leren) lezen aanmelden voor Kwispellezen®, indien deze methode in jouw regio wordt aangeboden. Kwispellezen is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 en 4 die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het (voor)lezen of bij het vergroten van het leesplezier. Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met lezen, kinderen die moeite hebben zich op het lezen te concentreren en kinderen die een sterke faalangst ervaren bij het hardop lezen in de klas. Kwispellezen vergroot het zelfvertrouwen van kinderen en hun motivatie om te lezen, waardoor ook de leesvaardigheid toeneemt. Op de pagina Werkwijze lees je meer over de inhoud van een voorleessessie.

Kinderen kunnen alleen door leerkrachten worden aangemeld voor Kwispellezen. Bekijk hier of Kwispellezen al in jouw bibliotheek wordt aangeboden. Zo ja, dan kun je de bibliotheek informeren dat je een leerling wilt aanmelden. Zo nee, dan vraag je of de bibliotheek Kwispellezen wil gaan aanbieden. Wanneer een bibliotheek voldoende aanmeldingen heeft verzameld, kan ze ervoor kiezen om met Kwispellezen te starten. Als leerkracht geef je het leesniveau en de leesvoorkeuren van de betreffende leerling door aan de bibliotheek. De bibliotheek neemt vervolgens contact op met de ouders/verzorgers van de leerling voor het inplannen van een afspraak.